PROJEKCIE

img
img
img

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji NEET

 

Projekt „Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+” realizowany jest przez J&P MORITZ CONSULTING GROUP (Beneficjenta Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dowiedz się więcej na temat projektu

Poznaj warunki przyjęcia uczestników

Sprawdź czas realizacji projektu


FORMY WSPARCIA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA - ANALIZA POTRZEB
KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINAMI
DODATKOWE WSPARCIE UCZESTNIKA PROJEKTU
DODATKOWE ŚWIADCZENIA


   

Dołącz do Projektu już dziś!

Fabryka Aktywizacji NEET - Fabryka Aktywizacji NEET
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast