Czerwiec 18, 2019 Aktualności Brak komentarzy

Pierwsze wsparcie w ramach projektu IPD

Obecnie prowadzimy rekrutację Uczestników/czek do projektu. W październiku 2019 uruchamiamy pierwsze wsparcie w ramach projektu, poprzez realizacje spotkań z doradcą zawodowym, w celu stworzenia dla pierwszych Uczestników/czek projektu Indywidualnych planów działań (IPD). Aktualny Harmonogram realizowanych/udzielanych wsparć zamieszczany będzie w zakładce PROJEKT +.