Październik 16, 2019 Aktualności Brak komentarzy

Każdy nowy Uczestnik/czka projektu otrzymuje również wsparcie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwo pracy odbywa się po obraniu ścieżki zawodowej zgodnej i wynikającej z IPD. Ma charakter ciągły (poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu) w ramach, którego każdemu Uczestnikowi/czce projektu przedstawione zostają minimum 3 oferty pracy. Spotkania z pośrednikiem pracy realizowane są w trybie ciągłym a szczegóły realizowanego wsparcia znajdują się w zakładce PROJEKT+/HARMONOGRAMY.

Możliwe formy wsparcia w ramach projektu możną znaleźć w zakładce PROJEKT+/OFERTA W RAMACH PROJEKTU